Objectives

  1. Mempamerkan koleksi Galeri Tun Abdul Razak untuk tatapan serta rujukan pelawat dalaman dan luaran.

    Showcasing a collection of Galeri Tun Abdul Razak for viewing and references of internal and external visitors.

  2. Menjalankan kerja-kerja pengurusan koleksi Galeri Tun Abdul Razak sebagai pusat sumber maklumat kepada pelawat dalaman dan luaran.

    Carry out the collection work of Galeri Tun Abdul Razak as an information resource centre for both internal and external visitors.

  3. Menguruskan aktiviti lawatan ke Galeri Tun Abdul Razak bagi tujuan sebaran pendidikan kepada masyarakat.

    Organize a visits to Galeri Tun Abdul Razak for educational purposes for the community.