Browse Items (60 total)

  • Tags: medal

DSC_0408.JPG
5th SIFE Malaysia - TNB National Cup 2005

Tags:

DSC_0922.JPG
9th Overall Best Speaker of The National Novice Debating Championship 2008

Tags:

DSC_0927_1.jpg
Kategori Organisasi
Pemenang Utama

Tags:

DSC_0937_1.jpg
Penyerap Tumpahan Minyak Berbakteria
Universiti Teknologi MARA

Tags:

2.jpg
Ikhtizam & Pencapaian Berkualiti (Q ITM)

Tags:

3.jpg
Ikhtizam & Pencapaian Berkualiti (Q ITM)

Tags:

1.png
Anugerah Pengurusan Sumber Manusia

Tags:

5.jpg
Kumpulan Meningkat Mutu Kerja
Konvensyen KMK Staf Ke-7 Tahun 2002
Universiti Teknologi MARA

Anjuran BLPS Pejabat Pendaftar UiTM

Tags:

6.jpg
Anugerah Pengurusan Teknoogi Maklumat
(Q ITM)

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2